پست الکترونیک:
کلمه عبور:
یادگیری خود نظم‌جویی و فکور بودن
یادگیرندگان باید نحوه برنامه‌ریزی و پایش یادگیریشان، شیوه دست‌یابی به اهداف یادگیریشان و نحوه تصحیح خطاهایشان را بدانند.
بازدید : 114
یادگیری از طریق مشارکت اجتماعی
طبق نظر بسیاری از پژوهشگران، مشارکت اجتماعی امر مهمی است که به یادگیری می‌انجامد. والدین با کودکان به تعامل می‌پردازند
بازدید : 83
یادگیری از طریق مشارکت فعال

cipramil vs zoloft

cipramil angst ogopfattelseburp.website cipramil 100mg
معلمان بنا به اشتیاق طبیعی دانش‌آموزان باید در کشف و درک موضوعات جدید به آنان کمک کنند. آنچه در پی می آید، چند پیشنهاد برای نشان دادن چگونگی انجام این کار است.
بازدید : 135
یادگیری از طریق فعالیت‌های معنادار
افراد زمانی بهتر می‌آموزند که بتوانند در فعالیت‌هایی شرکت کنند که از نظر فرهنگی مناسبند و برای زندگی واقعی سودمند انگاشته می‌شوند.
بازدید : 104